Search News Posts

Të rejat

Lajme

 KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK realizoi Seminare me Shoqatat e Kontabilitetit Publikuar më June 3, 2015 08:50 Administrata Tatimore e Kosovës, në mbështetje të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional  ka realizuar seminare për anëtar&

Lexo më shumë →
 

 KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK realizoi Seminare me Shoqatat e Kontabilitetit Publikuar më June 3, 2015 08:50 Administrata Tatimore e Kosovës, në mbështetje të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional  ka realizuar seminare për anëtar& ...

 
Lexo më shumë

Vendimin Shpjegues Publik Nr. 05/2014

  Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 05/2014 – trajtimi tatimor i përfitimeve në natyrë – shujtave për të punësuarit. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik, është të sqaroj detyrim

Lexo më shumë →
 

  Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 05/2014 – trajtimi tatimor i përfitimeve në natyrë – shujtave për të punësuarit. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik, është të sqaroj detyrim ...

 
Lexo më shumë

KONKURS - PUBLIKUAR ME 26.06.2014

KAF Group JSC, në bazë te kërkesës së paraqitur, për plotësimin e vendit të punës, për klientin e vetë M.FM. TRADE sh.p.k, që gjendet te Zona Industriale – Fushë Kosovë, në objektin e qendrës tregtare ERA CENT

Lexo më shumë →
 

KAF Group JSC, në bazë te kërkesës së paraqitur, për plotësimin e vendit të punës, për klientin e vetë M.FM. TRADE sh.p.k, që gjendet te Zona Industriale – Fushë Kosovë, në objektin e qendrës tregtare ERA CENT ...

 
Lexo më shumë

MUNDËSIA E KORRIGJIMIT TË DEKLARATAVE PËR TVSH

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë tatimpaguesit të cilët vlerësojnë se duhet të bëjnë një (1) korrigjim të deklaratës së TVSh-së, për cilëndo periudhë tatimore, se këtë mund ta bë

Lexo më shumë →
 

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë tatimpaguesit të cilët vlerësojnë se duhet të bëjnë një (1) korrigjim të deklaratës së TVSh-së, për cilëndo periudhë tatimore, se këtë mund ta bë ...

 
Lexo më shumë

Ç’REGJISTRIMI NGA TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR

Publikuar më 05, 12 2013 08:28:54 Ne përputhje me dispozitat e nenit 9 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, nxjerr: VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR. 04/2013  Ç’REGJISTRI

Lexo më shumë →
 

Publikuar më 05, 12 2013 08:28:54 Ne përputhje me dispozitat e nenit 9 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, nxjerr: VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR. 04/2013  Ç’REGJISTRI ...

 
Lexo më shumë

ANULIMI I ÇERTIFIKATAVE TË TVSH-SË

Publikuar më 02, 07 2013 09:16:54 Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në bazë të Nenit 23 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe Nenit 15 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010, vazhdimisht bën pub

Lexo më shumë →
 

Publikuar më 02, 07 2013 09:16:54 Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në bazë të Nenit 23 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe Nenit 15 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010, vazhdimisht bën pub ...

 
Lexo më shumë